วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา เรียน 3 ปี ได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิฯ

ประชาสัมพันธ์...รับสมัครนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา เรียน 3 ปี ได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิฯ (วุฒิฯ ม.ปลาย จากกศน.อำเภอเมืองชุมพร และวุฒิฯ ปวช.จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา)....สนใจติดต่อสอบถาม โทร.077-596772 หรือติดต่อสมัครได้ที่ กศน.ตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองชุมพร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559


วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการบรรณสัญจร มหกรรม กศน.สร้างการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมพร

วันที่ 2 เมษายน 2559 กศน.อำเภอเมืองชุมพร จัดโครงการบรรณสัญจร มหกรรม กศน.สร้างการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมพร และพิธีมอบหนังสือจากโครงการฯ สู่บ้านหนังสือชุมชน โดยท่านอธิชา รจนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพรวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.และคณะ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของ กศน.อำเภอเมืองชุมพร

ศน.นวลพรรณ ศาสตร์เวช ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.และคณะ 
ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง
และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อำเภอเมืองชุมพร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ประชุมจัดทำข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กศน.อำเภอเมืองชุมพร จัดประชุมจัดทำข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ระดับอำเภอ/ตำบล) 
และการายงานผลระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล 
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองชุมพร


โครงการประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กศน.อำเภอเมืองชุมพร ส่งบุคลากรฝ่ายแผนงานเข้าร่วม
โครงการประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

กศน.อำเภอเมืองชุมพร ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

กศน.อำเภอเมืองชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

กศน.อำเภอเมืองชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองชุมพร